Domov ::  Jak nakupovat

Jak nakupovat

Kad nvtvnk naeho obchodu m monost vyuvat Nvtvnick kok. Ten umouje ukldat poloky v tzv. doasnm koku. Jakmile nov i nepihlen zkaznk opust obchod, bude obsah koku vyprzdnn.

Kad pihlaen zkaznk, me vyuvat tzv. Zkaznick kok. Tento kok umouje pihlenmu zkaznku nechat zbo v koku i po oputn obchodu a dokonit objednvku kdykoliv jindy.

Pihlaen zkaznk me vyuvat rzn sluby, kter vm nabzme. Nkter z tchto slueb jsou:

  • Vyplnn formul - formul vyplnte pouze jednou a to pi pihlen, pro dal objednvky jsou vae daje vdy doplnny automaticky.
  • Zkaznick kok - Veker zbo vloen do koku je v nm uloeno dokud se neodstran z koku, nebo nedokon nkup.
    Pokud zkaznk, kter se vak nepihlsil, vlo zbo do Nvtvnickho koku a pot se pihls do on-line obchodu, obsah Nvtvnickho koku bude pesunut do Zkaznickho koku automaticky.
  • Adres - Meme doruit zbo i na jin adresy, ne kterou uvedete pi pihlen!
  • Historie objednvek - Zobrazen vekerch objednvek provedench v naem obchod.
  • Hodnocen produkt - Podlte se o sv zkuenosti s nabzenm zbom i s ostatnmi nvtvnky.
  • zpt